اپ ما را نصب کنید

برنامه ما به تسهیل سفارش شما کمک میکند

شما می توانید از اپ ما به خوبی وب سایت ما استفاده کنید. به طور طبیعی ، صاحبان رستوران ها همچنین می توانند به منطقه مدیریت رفته و همه چیز را کنترل کنند و تغییر دهند.

در Google Play دریافت کنید
Cart_Add_2 Created with Sketch.
زمان چاپ و باز کردن

در اینجا می توانید اطلاعات مربوط به ساعات کار و اخطار قانونی ما را پیدا کنید.

Secure_Files Created with Sketch.
آیا شما هم می خواهید با ما همکاری کنید؟

در اینجا اطلاعاتی در مورد مزایای داشتن یک فروشگاه با ما خواهید یافت. البته ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم بشما در این زمینه بیشتر کمک کنیم.

Cog_Wheels Created with Sketch.
خدمات مشتری

علاوه بر خدمات تلفنی ، میتوانید از فرم های تماس با ما نیز استفاده کنید.

شهرهای ما