Da Rocco's Pizzeria მიმოხილვები დეტალურად

5,0

5,0 5 დან
1 ადამიანი გირჩევთ Da Rocco's Pizzeria
1 შეფასება

Da Rocco's Pizzeria ვებ გვერდი შეფასება

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

კომუნიკაციის რეიტინგი

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

მიწოდების შეფასება

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

მიწოდების დროის შეფასება

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

საშუალო რეიტინგი Da Rocco's Pizzeria Artikel

5,0 5 დან
შენიშვნები